Skip links

Missie ontwikkelpunt

De niveauverschillen tussen studenten in het hoger onderwijs zijn groot. Met name in het eerste jaar HBO lopen veel studenten tegen problemen aan. Een groot deel zijn doorstromers uit het MBO. Zij missen bepaalde studievaardigheden die in het HBO als vanzelfsprekend geacht worden. Ook studenten met een andere achtergrond (havo, vwo) lopen zo nu en dan tegen zaken aan zoals plannen, faalangst en perfectionisme. En wat dacht je van die slepende scriptieperiode?

“Opleidingsinstellingen doen hun best om hier zo goed mogelijk op in te spelen. Toch blijkt in de praktijk vaak dat het curriculum niet álles kan bieden.”

Dat geldt eveneens voor vaardigheden die een beroep doen op de aansluiting tussen studie en arbeidsmarkt. Ontwikkelpunt biedt studenten de mogelijkheid om aan de slag te gaan met de specifieke vaardigheden die zij nodig hebben op een bepaald moment in hun studieloopbaan.

Studenten vinden het vaak lastig om proactief op zoek te gaan naar oplossingen voor de problemen waar zij tegen aan lopen. Ontwikkelpunt komt daarom naar de student toe en maakt het aanpakken van studieproblemen laagdrempelig.  Maandelijks ontvangt de student een kort reflectiemoment (per mail) en worden er suggesties gedaan voor relevante trainingen. Zo bestaat er op elk moment een directe aansluiting tussen de behoefte van de student en het aanbod.

De missie van Ontwikkelpunt is om studiesucces te verhogen door:

  • Studieproblemen vroegtijdig te signaleren en aan te pakken
  • Studievaardigheden te verbeteren
  • Professionele vaardigheden te vergroten

Meer weten?
Neem dan gerust contact op voor een vrijblijvend gesprek.

CONTACT